Lag effektive nyhetsbrev - Leonberg
Lag effektive nyhetsbrev
Nyhetsbrev er fortsatt en viktig del av den digitale markedsføringen. Satt i sammenheng med andre aktiviteter kan epostmarkedsføring generere større trafikk og flere konverteringer.

Her får du noen tips som bedrer effekten av dine nyhetsbrev.
 
  • Lag en relevant tittel som skaper nysgjerrighet
  • Sørg for en lett gjenkjennelig avsender
  • Du trenger ikke alltid bilder. Mange epostprogrammer laster ikke inn bilde
  • Sett ikke viktig tekst inn i bildet (se forrige punkt)
  • Benytt kulepunkter eller nummerert liste for å forenkle budskapet
  • Fremhev linker slik at de er lett å se
 
En relevant landingsside er helt avgjørende for at et god nyhetsbrev skal fungere optimalt. Dersom leseren ikke finner mer informasjon om nyhetsbrevets tema på nettsidene, faller interessen. God og gjennomtenkt oppbygging av websiden med tydlige “call to action” (CTA), bringer leseren videre og genererer klikk som konverterer.


Analyse

Mange nyhetsbrevløsninger gir god statistikk og oversikt, men de sier sjelden noe om hva kunden gjør videre. Samkjør derfor nyhetsbrev med kampanjer i f.eks. Google Analytics for å sikre kunnskaper om effekten. Bruk rapporten til å korrigere og justere. På denne måten kan du videreutvikle kampanjen til maksimal effekt.

 
reports
leonberg logo center white
Tuneveien 4, 1710 Sarpsborg - post@leonberg.no - +47 69 13 99 99 - www.leonberg.no
Logg inn
All content © leonberg 2016 - Personvernerklæring- Generelle betingelser